Privacyregelement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
6040 Webdesign kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van 6040 Webdesign, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 6040 Webdesign verstrekt. 6040 Webdesign kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

WAAROM 6040 Webdesign GEGEVENS NODIG HEEFT
6040 Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan 6040 Webdesign jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG 6040 Webdesign GEGEVENS BEWAART
6040 Webdesign bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
6040 Webdesign verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@6040webdesign.nl. 6040 Webdesign zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
6040 Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door 6040 Webdesign verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@6040webdesign.nl.

6040webdesign.nl is een website van 6040 Webdesign. 6040 Webdesign is als volgt te bereiken:
Bedrijfs/postadres; Prins Hendriklaan 134, 3721 AW Bilthoven